Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
  • tancodien
    Đội U này đến khổ. Thắng chê, thua chê. Đá xấu chê. Đá đẹp vẫn bị chê là đá xấu. Éo hiểu. Toàn thánh bàn phím