15 Bình luận
  • fast_furious
    Oánh Mỹ đc nghỉ rồi, đề xuất nghỉ tiếp ngày oánh Pháp. Chứ giờ đề xuất oánh Tàu chắc nghỉ nguyên năm
Website liên kết