Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • soitrang
    hàng trả về, hàng trưng bày,... đóng lại bán như hàng mới thì lấy đâu ra hàng cũ để bán.