Trở lên trên
Viết bình luận17 Bình luận
  • Baltimo
    @Jen0504: Đang đâu em? Anh đích thân qua vay em 5 soạch(50k)..thành đạt anh gửi.
  • thinker
    @Jen0504 chuyển khoản làm chi, có 5k mất phí 10k. Thôi em mua online cho bí thơ cái bcs rồi bảo nó ship chỗ bác í