Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • nhatlamottit
    Toàn mỹ từ
  • L__I__N__K
    Việt Nam đứng thứ 64 trong tổng số 118 quốc gia được xếp hạng 

    Trung Quốc xếp thứ 29, Thái Lan xếp 51, Philippines xếp thứ 68, Campuchia xếp thứ 71, Indonesia thứ 72, Myanmar thứ 75… Quốc gia Nam Mỹ đang lâm khủng hoảng Venezuela xếp thứ 25. 

    @@