Trở lên trên
Viết bình luận7 Bình luận
 • bogo
  Tay mọc thêm vuốt
  Vung tay xéo mồm hết
 • Hermes_68
  Nhìn mặt tích cực thì bảo là tạo công ăn việc làm cho người lầm lỡ.
  Tiêu cực thì gọi là lưu manh hóa chính quyền.
  Chỉ sợ giới tham nhũng và xã hội đen liên minh nhau thôi. Án thì phải chịu, tội thù phải trả, tự mà lo sống, ôm đồm thành dở hơi..
 • toidq
  Cái này cũng hay nhưng phải quán lý thật chặt. Trước đi học cũng hay có kiểu chọn mấy đứa đại ca làm tổ trưởng. Hội làng, xã chọn mấy thằng đầu gấu làm bảo vệ...
 • dzungx
  Em thấy mấy anh sự toàn dựa vào các đồng chí hoàn lương này để phá án, bắt phạm mới mà. Định hướng đúng chắc sẽ đi theo chiều hướng tích cực thôi.
 • Jacky19
  Hoàn cc!