Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • WolfR
    Hôm nay anh em Soha bận phết, ngày post gần chục bài Bữa trước mình nói Genk nó bợ mờ ông cho SS, có người tai to mặt lớn chửi mình rất hăng. Hôm nay ngồi search tổng kết các tin bài về SS trên Genk, mấy người ấy chắc hết dám nói gì nữa rồi.