Trở lên trên
Viết bình luận21 Bình luận
  • cristiano2
    Từ hồi bác Thủ nói không bắn chỉ thiên nữa là anh Vinh đoạt ngay HCV còn súng ở các nơi bắn rất chuẩn, không trượt phát nào
  • HansNam
    @signorev còn tự đâm mình 3 phát trong văn phòng lăn quay nữa chứ