Trở lên trên
Viết bình luận29 Bình luận
  • cuong205a
    @Bazoda chỉ vì sợ đụng chạm mà ko dam bày tỏ chính kiến . nhục !
  • Bazoda
    Tít lại động vào vùng miền Định cmt 1 tí hài hước vào mà sợ bị ném đá
  • AntiGod
    Đm, tưởng tượng ôm ấp con mụ này đã thấy buồn nôn. Thế mà ông QNN này còn úp mặt vào \/ của bà ý thì mình cũng chịu.