Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • cutataxoa
    1 chuyên gia kinh tế nhiều năm kinh nghiệm lại trăn trở, tâm tư về các chuyện nông nghiệp không tăng trưởng, nợ công sắp chạm ngưỡng, giảm chi cho bộ máy chưa thực hiện được, nợ xấu ngân hàng vẫn tổn đọng, bế tắc, tình trạng sở hữu chéo thì vẫn chưa làm được gì,.......trong khi người đứng đầu chính phủ lại rất sát xao chỉ đạo xử lý mấy cái vụ bé như cái móng tay của cafe Xin Chào, vụ buôn điện thoại cũ, đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của quán Phở ở tận Bình Chánh, TP.HCM,

    Tâm tư lắm anh em à!
  • cutataxoa
    1 chuyên gia kinh tế nhiều năm kinh nghiệm lại trăn trở, tâm tư về các chuyện nông nghiệp không tăng trưởng, nợ công sắp chạm ngưỡng, giảm chi cho bộ máy chưa thực hiện được, nợ xấu ngân hàng vẫn tổn đọng, bế tắc, tình trạng sở hữu chéo thì vẫn chưa làm được gì,.......trong khi người đứng đầu chính phủ lại rất sát xao chỉ đạo xử lý mấy cái vụ bé như cái móng tay của cafe Xin Chào, vụ buôn điện thoại cũ, đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của quán Phở ở tận Bình Chánh, TP.HCM,

    Tâm tư lắm anh em à!