Trở lên trên
Viết bình luận19 Bình luận
 • cutataxoa
  sao lại gửi đơ lên Ban Tuyên Giáo? Mượn gió bẻ măng?
 • signoreV
  Xong. Tự đâm đầu vào ...
 • Tuyen_enters
  Chơi nhau roài, giờ quan nào chẳng hầu đồng, thờ điện này nọ.
 • oceanle
  Đi hầu đồng thì khác gì đến chùa xì xụp khấn vái, đến nhà thờ làm lễ ? Có khác chăng là hầu đồng là tín ngưỡng bản địa của người Việt còn Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo là tôn giáo ngoại lai
  • chaududan
   @oceanle cộng sản vô thần nhé
  • TusHai
   @chaududan đất nước mình tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo nhé. Không mê tín dị đoan là được
  • oceanle
   @chaududan Nghị quyết hay điều lệ nào nói thế. Các nhà sư vẫn được kết nạp đảng bình thường mà
  • ohisee
   @oceanle có thể điều tra xem có huy động xe công hoặc trốn việc hoặc dùng tiền chùa không. Ngoài ra nên chính thống thừa nhận việc Đảng viên không theo tôn giáo nào đi hầu đồng là bình thường
  • ohisee
   @oceanle vi phạm mục 18 điều I, quy định 47, cấm tham gia đồng cốt. https://goo.gl/zEkcFY
  • dreamy_sailor
   @ohisee Mê tín, hoạt động mê tín mà, hầu đồng sắp được trở thành di sản văn hoá phi vật thể bla bla gì rồi. Bác này có cơ lật được nhiều khi lại thành người bảo trợ văn hoá Việt các kiểu ..., còn không thì ngậm ngùi vô ngồi đợi hưu rồi về thôi
  • ko_co_gi
   @tushai Em không biết mục đích bác vụ trưởng này là gì nhưng coi cái clip thì em xin phán là mê tín dị đoan cmr luôn
 • vadaihiep
  Sao lại căng thẳng thế nhỉ. Em tưởng hầu đồng đc công nhận công khai lâu rồi chứ, còn suýt làm hồ sơ gửi unessco công nhận là di sản văn hóa cơ mà.
 • kissme
  Lại mượn để đấu đá nhau thôi, hầu đồng có lội lỗi gì
  Nghe bảo bác Hoài Linh nghề chính là lên đồng catxe cả tỷ mỗi lần đấy