Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • jn0503
    Vấn đề ở cơ chế...Cả mấy thằng nhóc ranh cậy cha cậy mẹ cậy thế cậy tiền mà còn k xử lý được thì 10 cái vkit hay vkist cũng vứt...Cơ chế cả...