1 Bình luận
  • SamSam
    Quá đỉnh, hy vọng đúng như trong bài, sau vài năm ở google sẽ về nước để xây dựng đất nước, biết đâu lại có Facebook, eBay mới của Việt Nam
Website liên kết