Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • ntvim88
    Yahoo Mẽo vẫn ngon thế. 18K comment zzz
    Trump đợi Clinton pháo dàn tiếp nhé, chính trị ko có điểm dừng, cho tới khi đối thủ gục ngã.