Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
 • tantam
  Xử lý cuối nguồn thì sống lại làm sao được?
  Tại mình ngu hay là tại giật tít nhỉ?
 • hungskate
  Hà hội làm gì mình đều tin số tiền nó k đến mưc ấy.
 • NguyenKH
  Nhà máy nghìn tỉ, thậm chí phát sinh nhiều hơn thì mình tin. Nhưng cái gì đó mà làm sống lại sông Tô lịch thì mình ko tin
 • Don
  dự án dự kiến lần 1 hoàn thành năm 2019
  chậm tiến độ, dự kiến lần 2 hoàn thành năm 2021
  Đội vốn 30% - 50%.