Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Tom_Jerry
    ngày bé mình bị bạn trêu sứt môi buồn lắm, tủi thân vô cùng. Giờ lấy được vợ rồi chả thèm đi chỉnh nữa. Cô bé này chắc là vui lắm đây