Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
 • tancodien
  Sắp bỏ hết sang internet xem trực tiếp từ nước ngoài rồi. Ngồi đó mà kiện.
 • haitotbung
  Cũng theo ông Lâm, các nhà đài lo ngại nhà mạng viễn thông không bóc tách giữa dịch vụ viễn thông và truyền hình, hoặc bóc tách không rõ ràng có thể dẫn đến việc bù chéo dịch vụ giữa viễn thông và truyền hình. 

  Ơ thế hóa ra economies of scope là vi phạm luật cạnh tranh à?
 • kanishi
  VNPT tư duy thế thảo nào dẹo