29 Bình luận
  • luanth
    những vụ cỏn con bọn nó làm thấy ghê, những vụ thấy ghê nó làm như cỏn con
  • minister
    Và là lỗi vượt đèn vàng
Website liên kết