5 Bình luận
 • zui_ze
  Ngân sách càng khó khăn, càng phải tiêu nhanh không thằng khác tiêu hết
 • oceanle
  Giảm ngay và luôn là khối Đảng, đoàn thể. Không thì giải tán chính quyền
 • zui_ze
  Ngân sách càng khó khăn, càng phải tiêu nhanh không thằng khác tiêu hết
 • oceanle
  Giảm ngay và luôn là khối Đảng, đoàn thể. Không thì giải tán chính quyền
  • ohisee
   @oceanle trước tiên là giải tán mấy cái hội này nọ
  • Applegriin
   @ohisee khối Đảng, đoàn, tuyên giáo... thì phải giải tán rồi. Nhưng em dự đội ngũ phải gánh đầu tiên sẽ là giáo viên (nếu chưa kịp xã hội hóa)
 • csn
  Không tiêu thì thằng khác nó tiêu hộ ah
Website liên kết