1 Bình luận
  • newsquare123
    11. Apple EarPods cổng Lightning (30 USD)

    Mô tả​
    Sản phẩm được bán kèm với tất cả các máy iPhone 7 và có thể bán lẻ với giá khá cạnh tranh (30 USD) cho một phụ kiện chính hãng nhà táo.

    Nguồn : Urlaptop
Website liên kết