17 Bình luận
  • AntiGod
    "Trước khi phạm tội, đồng chí ấy là 1 Đảng viên tốt" - ếu nhớ IQ cao nào nói
Website liên kết