1 Bình luận
  • hungskate
    Bác post cái giè mà đọc như tiếng Việt, viết như tiếng Anh vậy )))
    Đọc thoáng qua cái giè mà mày hông thể điều khiển đc cậu nhỏ tùy ý blah blah
Website liên kết