1 Bình luận
  • Xa_co_ta_ra
    @tanng : nếu Vccorp bị đánh vài lần demo như VNA thì chắc không bị thiệt hại nhiều khi đánh thật đâu nhỉ.
Website liên kết