9 Bình luận
  • TusHai
    Đèn vàng cũng bị phạt như đèn đỏ, vậy thì không làm phố đèn đỏ, làm phố đèn vàng cũng được
  • phamvinh218
    Nói một đằng làm một nẻo, anh em nên vui đi là vừa
Website liên kết