1 Bình luận
 • TanNg
  Kết quả là sẽ có 5000 nghìn vị bị đuổi khỏi đại tu viện. Chọn 5000 vị giỏi nhất cho ra ngoài, 5000 vị cần học tập thêm thì ở lại. Như vậy là sẽ có 5000 vị mang giáo lý ra Trung Quốc. Trung Quốc để các vị ở lại sẽ không xong vì hạt giống thiện của các vị sẽ nhanh chóng chinh phục người dân đang thèm khát cái thiện, chính quyền rồi sẽ không nhịn được nỗi sợ và sẽ tìm cách đuổi, hoặc để các vị ra nước ngoài, và lúc đó các vị sẽ mang giáo lý tới thế giới. Tibet có thể kết thúc, nhưng đó chỉ là một cánh cửa đóng lại để mở ra một cánh cửa lớn vĩ đại hơn. Lãnh thổ đất đai có thể kết thúc, nhưng lãnh thổ của giáo lý lại sẽ mở rộng hơn nhiều.

  Cầm hạt giống thiện trong tay thì chẳng có gì phải sợ. Thiên chúa giáo từng bị đuổi khỏi mảnh đất của người do thái, nhưng nó lại trở nên phổ biến ở châu Âu và mạnh hơn đạo người do thái chính vì bị đuổi.

  Comment của một người luôn nhìn thấy cửa sáng trong cửa tối
 • TanNg
  Kết quả là sẽ có 5000 nghìn vị bị đuổi khỏi đại tu viện. Chọn 5000 vị giỏi nhất cho ra ngoài, 5000 vị cần học tập thêm thì ở lại. Như vậy là sẽ có 5000 vị mang giáo lý ra Trung Quốc. Trung Quốc để các vị ở lại sẽ không xong vì hạt giống thiện của các vị sẽ nhanh chóng chinh phục người dân đang thèm khát cái thiện, chính quyền rồi sẽ không nhịn được nỗi sợ và sẽ tìm cách đuổi, hoặc để các vị ra nước ngoài, và lúc đó các vị sẽ mang giáo lý tới thế giới. Tibet có thể kết thúc, nhưng đó chỉ là một cánh cửa đóng lại để mở ra một cánh cửa lớn vĩ đại hơn. Lãnh thổ đất đai có thể kết thúc, nhưng lãnh thổ của giáo lý lại sẽ mở rộng hơn nhiều.

  Cầm hạt giống thiện trong tay thì chẳng có gì phải sợ. Thiên chúa giáo từng bị đuổi khỏi mảnh đất của người do thái, nhưng nó lại trở nên phổ biến ở châu Âu và mạnh hơn đạo người do thái chính vì bị đuổi.

  Comment của một người luôn nhìn thấy cửa sáng trong cửa tối
Website liên kết