45 Bình luận
  • meofi
    Bối cảnh vừa giống những năm đầu thế kỷ 20, vừa giống thế kỷ 30.
    Công nghệ ghế định vị mông thật bá đạo.

    ps: Mũ cối với dép tổ ong trường tồn với thời gian.
  • TusHai
    @ohisee dầu gió Trường Sơn cũng không vô danh đâu bác ới
Website liên kết