2 Bình luận
  • Bart_hn
    Giới đầu tư thì thường chỉ có trong ngành mới biết được. Em không hiểu cách thức hoạt động, liên kết của giới đầu tư lắm. Bác nào khai sáng cho em tí thông tin với ạ,
  • vannhan
    Haha. Đầu tư vào con người. Không phải vào dự án.

    Các bác không biết Lê Đắc Lâm là ai à? Có đến nửa số hót girl hà nội biết hắn ta ấy chứ.
Website liên kết