1 Bình luận
  • TusHai
    Có giống như chuyện bản quyền mà các nước tranh cãi nhau để đi tới thống nhất ở TPP không nhỉ?
    Nước giàu thì muốn thời gian bảo hộ bản quyền lâu hơn, với lý do tạo động lực cho người sáng tác. Bên nghèo thì muốn rút xuống ngắn hơn để phổ biến nhanh hơn
Website liên kết