3 Bình luận
 • TKM
  Anh ngồi đây giữa đất trời,
  Măng cụt hai quả được người tặng cho
  Măng cụt thì lớn hơn nho
  Bé hơn là bưởi, chưa to bằng xoài
  Anh nhìn thôi chưa dám xài
  Viết ảo mấy chữ, đăng bài bình thơ
 • TKM
  Anh ngồi đây giữa đất trời,
  Măng cụt hai quả được người tặng cho
  Măng cụt thì lớn hơn nho
  Bé hơn là bưởi, chưa to bằng xoài
  Anh nhìn thôi chưa dám xài
  Viết ảo mấy chữ, đăng bài bình thơ
 • thinker
  Ố lợn điếc nhầm thành lớn điếc @batsatla sửa giúp với
Website liên kết