1 Bình luận
  • dungfit
    Nhờ được hỗ trợ từ các các thiết bị điện tử hiện đại bên trong, cân điện tử trở nên vượt trội hơn hẳn so với những chiếc cân cơ học về mức độ chính xác của trọng lượng các vật. điều này đã được chứng minh khi tìm hiểu hai chiếc cân có cùng mức cân max như nhau, thế nhưng cân điện tử lại có bước nhảy nhỏ hơn vạch chia của cân cơ học nên sẽ cho ra kết quả chính xác cao hơn.
Website liên kết