1 Bình luận
  • hongquan09dth5
    em thấy nếu đã làm biển kích thước bằng nhau đã đành, sao không cho phép được quyền tự chỉnh sửa màu sắc và tiết hoạ bên trên nhỉ. Thấy 1 dãy nhà có biển kích thước bằng nhau nhưng hình ảnh màu trang trí khác nhau không phải cũng là thú vị hơn sao
Website liên kết