2 Bình luận
  • kspm
    trách làm sao được bây giờ, khi mà buôn chuyện dìm nhau dần có sức thu hút và lan toả lớn nhất, vượt xa các hình thức văn-thể-mỹ chính thống.
  • ohisee
    Mấy bài chửi người khác rất nhiều like, bao gồm chính bài này, hehe
Website liên kết