17 Bình luận
  • vietnamnet_ict
    Chính phủ Campuchia cũng tố cáo Formosa đã đút lót số tiền tổng cộng là 3 triệu Mỹ kim cho các quan chức địa phương, và có khoảng 30 vị đã bị chính phủ treo giò trong vụ này.

    Nào ta cùng treo giò vài anh nào, chả nhẽ lại thua cả Campuchia
  • mh_iss
    Sao lại đuổi nó như thế ạ? Nếu nó sai thì phải.. CÒNG hết cổ chúng lại chứ
Website liên kết