5 Bình luận
 • ohisee
  ...... Za Lô
  Lúc đầu cũng muốn gặp cô
  Nhưng anh nghĩ kỹ không vô chút nào
  Nhấp xong nhỡ bị làm sao
  Về nhà ăn nói thế nào cho xong
  Mà cũng không hợp với lòng
  Chưa kể nhỡ lại vào tròng thì ngu
  Lúc đấy lại đổ tại ... cu
  Bao nhiêu là não bị ... mu che mờ
  Thế nên anh chẳng dám mơ
  Ngồi đây tự sướng làm thơ quên sầu

  p/s: em ơi, hình như em quên pass?
 • cuong205a
  mời các thánh thơ Linkhay tiếp chiêu @buon_cuoi_that , @baltimo , @ohisee
 • vannhan
  Ngày xuân vạn vật truy hoan
  Nhẩn nha tới trấn Bình Khang vui vầy
  Chốn xưa ngọc đống hoa đầy
  Đàn Tinh trùng phím, cung dây hững hờ
  Thơ hay ở chỗ bất ngờ
  Người hay ở chỗ đêm mơ xuất tình

  Rằng xưa ở chốn đế kinh
  Có nhà hiền triết họ Trinh tên Tùng
  Đức thì ngôn hạnh công dung
  Thi kỳ nhạc hoạ kiếm cung đều tài
  Hình long ẩn, dáng hoa đài
  Râu ba tấc rậm, lông dài tám phân
  Dương hoàn viên đại kỳ lân
  Cặp tay như hổ cặp chân như mèo
  (Trích Trinh Tùng Truyện, Bàn Tải Cân)
 • ohisee
  ...... Za Lô
  Lúc đầu cũng muốn gặp cô
  Nhưng anh nghĩ kỹ không vô chút nào
  Nhấp xong nhỡ bị làm sao
  Về nhà ăn nói thế nào cho xong
  Mà cũng không hợp với lòng
  Chưa kể nhỡ lại vào tròng thì ngu
  Lúc đấy lại đổ tại ... cu
  Bao nhiêu là não bị ... mu che mờ
  Thế nên anh chẳng dám mơ
  Ngồi đây tự sướng làm thơ quên sầu

  p/s: em ơi, hình như em quên pass?
Website liên kết