3 Bình luận
 • ntmj27
  Lại kiểu luật là bố, bố là luật đây
 • linhmarian
  Xong ông ký cái này rồi.

  Ông nào ký cái này chắc chắn không phải thanh liêm và cũng chẳng có trách nhiệm.

  Nhưng nhiều khả năng là bị cấp dưới hay bè phái chơi rồi.

  Mình suy diễn thế
 • hungrau
  Càng ngày càng có nhiều chuyện khôi hài
Website liên kết