22 Bình luận
 • thinker
  Nam 1 đeo Bao1 vào trong, đeo tiếp Bao2 ra ngoài xxx Nữ 1
  Nam 2 đeo Bao 2 xxx với Nữ 1
  Như vậy là cả 2 Nam đều đã xong việc với Nữ 1
  Nam 1 dùng Bao 1 xxx với Nữ 2
  Nam 2 đeo bao 2 vào trong, Bao 1 ra ngoài XX với Nữ 2

  Đúng ko nhỉ?
Website liên kết