2 Bình luận
 • kanishi
  Công lý ở Việt Nam chỉ là một diễn viên hài.
  Diễn viên hài Việt Nam sang Mỹ mới biết thế nào là công lý.

  Văn sĩ Trần Thu Trang bình luận đắt thật
 • kanishi
  Công lý ở Việt Nam chỉ là một diễn viên hài.
  Diễn viên hài Việt Nam sang Mỹ mới biết thế nào là công lý.

  Văn sĩ Trần Thu Trang bình luận đắt thật
 • LinhXinhXinh
  Lưới trời lồng lộng.
Website liên kết