1 Bình luận
  • AvanSutoLatsu
    Cái này học Địa lý lớp 6
    Trong bài có 2 phần đều nói là tầng đối lưu, chắc bị nhầm. Còn tầng bình lưu thì không thấy đề cập.
Website liên kết