2 Bình luận
  • YeahYeah1
    Từ đợt 2 tổng thống gặp nhau. Bác Cu Ba có vẻ phát triển nhể :v
  • dhalflife
    Mặc dù điều kiện khó khăn hơn hẳn mình, mà con người họ trông vẫn rất hiền lành, thân thiện, nhỉ ?
Website liên kết