8 Bình luận
 • archituan
  Hạ cánh an toàn rồi
 • DoiNgong
  Điều 87
  Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.
  Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.
  Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước.


  Điều 97
  Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ.

  Nếu Kỳ họp đầu tiên của QH khóa tới ko bầu lại CTN và TT thì Hiến pháp không có giá trị hoặc bị vi phạm nghiêm trọng.
Website liên kết