12 Bình luận
  • VTV
    Thực ra xấu trai không phải là nguyên nhân ạ, nguyên nhân chính là không biết cách tán gái, tệ hơn nữa là có vấn đề trong giao tiếp, chứ có tiền thì đầy em theo quan trọng gì đẹp xấu
  • VTV
    Thực ra xấu trai không phải là nguyên nhân ạ, nguyên nhân chính là không biết cách tán gái, tệ hơn nữa là có vấn đề trong giao tiếp, chứ có tiền thì đầy em theo quan trọng gì đẹp xấu
  • bangrobe
    Mình hội tủ đủ các yếu tố : xấu trai, không có tiền, vô duyên, không biết tán gái. Có khi đến con robot nó còn chê mình. :'(
Website liên kết