6 Bình luận
 • TuyPhong
  Tào Tháo nói: CÓ LÝ
 • AvanSutoLatsu
  Dạo trước có bài kể về trường hợp người chết đã lâu, FB hiện thông báo sinh nật rồi "bạn bè" vẫn vào chúc mừng sinh nhật ầm ầm
  Chắc cũng chưa tìm được cách giải quyết vấn đề người sử dụng qua đời, vì không ai xác thực hay đăng thông báo trang thái rằng mình đã chết được
 • luucongt
  FB có chức năng chuyển quyền kiểm soát cho người thứ ba để thông báo việc đã chết mà
 • tender150581
  Đơn giản, không tương tác trong vòng 1 năm thì huỷ TK
Website liên kết