2 Bình luận
  • TusHai
    Cái stack ranking đúng là quá hài luôn. Cùng 1 cơ quan, công việc gần giống nhau, em đang ở phòng bên này thì chỉ thấy có hoàn thành và hoàn thành. Chuyển sang phòng bên thì vừa sang phát xuất sắc ngay
    Điều hay hơn nữa là người em vừa thay vị trí có lương cao gấp đôi. Em sang làm thì cv vẫn vậy. Tất cả chỉ hơn nhau ở năm tuổi nghề.
    • vcd2403
      @TusHai bạn hên nhỉ. Hoặc có nguyên nhân khác. Khi mình làm vậy với nv thì nó có nghĩa là nv đó đã có nền tảng vvững chắc về cv, nền tảng đó đc sd trong 2 trường hợp 1 là truyền lại cho kinh nghiệm cho nv mới, 2 là đưa ra ý tưởng để giải quyết những vấn đề mới sẽ phát sinh trong quá trình phát triển. Hãy chuẩn bị tinh thần đi
Website liên kết