1 Bình luận
  • MatongLanhKhe
    Giờ cái gì có tiền là đào đi bán được hết, các bố ấy có nghĩ gì đến môi trường với chả thiên nhiên hay thế hệ sau này đâu.
Website liên kết