1 Bình luận
  • bai_tu_long
    Đảo Trần , ông thớt đã không đọc kỹ bài, lại dốt địa lý . Bạch Long Vĩ của Hải Phòng mà
Website liên kết