4 Bình luận
  • Hungnguyen1402
    Ủng hộ nhất bác này
  • SuperSliver
    Chúng tôi đã tập hợp quanh mình hàng trăm các chuyên gia hàng đầu của thế giới do Ngân hàng Thế giới (WB) đứng ra để mời, trong đó có những người từng giật giải Nobel thế giới và một đội ngũ chuyên gia sắc sảo của Việt Nam cùng các cán bộ các ngành, các cấp để tham gia vào nghiên cứu vấn đề này.

  • Tuyen_enters
    Nghe đến "các ngành, các cấp" là nản rồi.
Website liên kết