5 Bình luận
 • daohoadaochu
  Yêu Cường thế chứ, đang cần là có
 • AvanSutoLatsu
  AQ, Lỗ Tấn
 • akill4u
  Cuốn này có phải tái bản từ cuốn AQ chính truyện không mẹ cuong....


 • Xuantocdo299
  Thực ra đây mới là AQ chính truyện nè: "Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản". Tác giả là Nguyễn Thị Doan(Trích trong wiki)
 • hongquan09dth5
  ai có link pdf không
Website liên kết