2 Bình luận
  • TanNg
    Góc nhìn bên thiệt thiếu hơi nhiều sector lớn trong nền kinh tế: Đầu tư xây dựng cơ bản thiệt, mua sắm hàng không tự sản xuất được thiệt, nhập khẩu để xuất khẩu thiệt, các ngành cần đầu tư dài hạn thiết bị và công nghệ thiệt.
  • Scouter
    Phá giá đồng tiền giống như móc túi người dân mỗi người 1 ít
Website liên kết