2 Bình luận
 • AvanSutoLatsu
  Ruồi trâu là tên một cuốn tiểu thuyết của Ethel Lilian Voynich, đã được xuất bản năm 1897 tại Hoa Kỳ và Anh.

  Ruồi giấm là đối tượng của Morgan, Mendel nghiên cứu đậu Hà Lan
  (em nghiêm túc tí vì thấy có nhiều chỗ chưa ổn )
  • BA_caychuoi
   @avansutolatsu vụ Mendel thì tác giả nhầm còn ông Voynich bản chưa sửa có thêm phương án E và cả quảng cáo trà Dr Thanh nhưng thấy ông Xoay vội về tiêm vacxin nên lược bớt
Website liên kết