13 Bình luận
  • tuananh2016
    Đề nghị lập cơ quan chống tham nhũng ở cơ quan chống tham nhũng
  • tuananh2016
    @cuong205a Nếu cơ quan chống tham nhũng ở cơ quan chống tham nhũng có tham nhũng thì ta sẽ tiếp tục thành lập cơ quan chống tham nhũng cơ quan chống tham nhũng cơ quan chống tham nhũng Cứ thế lũy thừa lên là ổn
Website liên kết